Godelieve Engbersen

Projecten:Water is life

"Het leven als kunstwerk"

Godelieve Engbersen

Mantra: Water is life


Wat kunnen we zèlf doen om het water (onze levensbron) op onze aarde te beschermen?
In het gedachtegoed van Wubbo Ockels: "We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde".

Godelieve Engbersen

Aantal bezoekers:

110293

Afscheid Nachtburgemeester/V Tilburg

Bedankt voor het gezellige afscheid bij Stichting Raakveld, 21-12-2013 jl.

Na mijn nachtburgemeesterschap, zal ik me blijven inzetten voor energiefabriek013.
Het promoten van zonnepanelen, windenergie.
Ben ambassadeur van Magazine Genoeg, lid van PR werkgroep Energiefabriek 013, betrokken bij Quiet500 alsook met Stichting Cultuur 013 in de weer om met een aantal artiesten naar Groningen af te reizen.
Tijdens Freesonic...

Mooi verslag door Bas Vermeer.
 http://www.bd.nl/opinie/blogs/stadsgezicht/dag-nachtburgemeester-1.4147221

Een vaderlijk schrijven - Nachtburgemeester Tilburg

Een vaderlijk schrijven.

Nachtburgemeester in retrospectief.
Spontaan, energiek, ondernemend en daadkrachtig,
met een scherp oor voor maatschappelijke relevantie,
sociale bewogenheid hoog in het vaandel, wars van protocol
en welbespraakt beklom Godelief, alweer 2 jaar geleden,
haar zeepkist. 

Het nachtburgemeesterschap vraagt veel maar biedt ook allerlei
voordelen. 
Niet gebonden aan partijpolitieke afspraken, zonder carrièredrift
maakt het een frisse, oorspronkelijke en creatieve kijk op de stad,
haar bewoners en de leefomstandigheden mogelijk.

Een relativerende knipoog, humor/en lol geven een dwarse kijk
op de samenleving.

Zelfs voor zover wij dat van afstand konden waarnemen maakte
Godelief haar aspiraties doeltreffend waar.
talloze ideëen, plannen en initiatieven, ondersteund door ter
zake doende e-mails stroomden door het tilburgse waarbij ook
de publiciteit niet werd geschuwd.

Godelief wist een kring van vrienden, geestverwanten en
gelijkgestemden om zich heen te verzamelen om zo te trachten
een en ander tot stand te brengen.

Dat er tijdens de rit wel eens wat mis ging moet ze maar voor
Godelief nemen.

EN: deze Nachtburgemeester was een vrouw.
niet van het ijzerheinige Rita Verdonk type maar spontaan,
emotioneel en toegankelijk.

Wij kennen Godelief als een levenslustige, energieke, soms wat
doldrieste persoonlijkheid met een grote maatschappelijke
en sociale belangstelling waar ze zich graag en met volle kracht
voor inzet.

Dat heeft ze terdege waargemaakt.
Er is van oudsher spake van een gemoedelijke rivaliteit tussen
Breda, het haagje van het zuiden, en Tilburg, de schoonste stad
van het laand.

Wij hebben graag een van de schoonste bredase voortbrengselen,
ons Godelief, goedgunstig afgestaan aan jullie, Tilburgers, opdat
jullie daar volop de goede vruchten van konden plukken.
hulde aan de Nachtburgemeester!
hij, die zich noemt en voelt en ook wezenlijk is: de trotse vader.

Tilburg in Dialoog

Tilburg in Dialoog, Nachtburgemeester Tilburg is gastvrouw en beleeft een mooie middag.

 

De dialoog.
 

Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen. Het is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, woord, taal, rede) en διά- (dia, door) of - zoals vaak ten onrechte gedacht - δι- (di, twee).
In een ruimere betekenis geldt een dialoog ook voor een gesprek tussen twee of meer partijen, instanties of groepen van personen, zoals de dialoog tussen werkgevers en werknemers, tussen de leraar en zijn klas.

Een mooie ontmoeting, een mooi gesprek, zo eenvoudig eigenlijk.
Thema: Verbinding

Er zijn ook concrete stappen geformuleerd, na de stap dromen.
Mijn wens meer contact in de buurt met buurtbewoners en dat realiseer ik al wel via o.a. werkgroep duurzaamheid.
 

 

 

Godelieve Engbersen, Water is Life,