Godelieve Engbersen

Projecten:Water is life

"Kennis delen = vermenigvuldigen"

Godelieve Engbersen


Potentieel
Een moedig iemand die het eerlijke gesprek aangaat. Met doel: rechtvaardiger leven". 

Godelieve Engbersen

Aantal bezoekers:

151387

Quiet 500 succesvolle glossy

Vandaag is in het Brabants Dagblad de Quiet500 uitgeroepen als Nieuwsmaker.
Meer nieuws via bd.nl/nieuwsmaker.

Op Wereldarmoededag overhandigde onze Pater Poels (Gerrit Poels) het eerste exemplaar aan Jetta Klijnsma.
In een overvol Nieuwe Vorst kreeg Gerrit Poels een staande ovatie.
Het was een erg emotionele middag. Gevoelens van trots, boosheid, dankbaarheid, respect.

- Trots op het team van Quiet 500 en geestelijk vader Anton Dautzenberg
- Boosheid over zoveel onrechtvaardigheid en de ambtelijke molens waardoor veel mensen in de verdrukking komen
- Dankbaarheid voor het genomen initiatief en alle vrijwilligers achter de schermen

- Respect voor Pater Poels die al 27 jaar (?) door weer en wind 's nachts brood aflevert.

Op het landelijke Nachtburgemeester Congres heb ik Mark Rutte de Quiet500 aan mogen bieden.
Met interesse heeft Mark Rutte het blad doorgebladerd. Er werd gelachen bij de mooie reclames.

'Armoede bestaat wel, in Tilburg tenminste wel', vertelde ik hem.

Hopelijk ligt de glossy op zijn nachtkastje.

Er zijn veel mogelijkheden om armoede te bestrijden.
Zelf heb ik al 5 jaar de landelijke Genoegdag georganiseerd en ben ik onder de indruk van de resultaten die Annemiek van Deursen voor elkaar bokst met haar Genoeghuis.
Dat zou mijn idee zijn. In elke stad, grote wijk een Genoeghuis.

Meer weten?
Hier zou ik graag met het team van Quiet 500 over willen brainstormen.
Makkelijk realiseerbaar. Annemiek deelt haar gedachtegoed graag.

 http://www.consuminderhuisparkstad.nl/mijmeringen/index.html

Afscheid Nachtburgemeester/V Tilburg

Bedankt voor het gezellige afscheid bij Stichting Raakveld, 21-12-2013 jl.

Na mijn nachtburgemeesterschap, zal ik me blijven inzetten voor energiefabriek013.
Het promoten van zonnepanelen, windenergie.
Ben ambassadeur van Magazine Genoeg, lid van PR werkgroep Energiefabriek 013, betrokken bij Quiet500 alsook met Stichting Cultuur 013 in de weer om met een aantal artiesten naar Groningen af te reizen.
Tijdens Freesonic...

Mooi verslag door Bas Vermeer.
 http://www.bd.nl/opinie/blogs/stadsgezicht/dag-nachtburgemeester-1.4147221

Een vaderlijk schrijven - Nachtburgemeester Tilburg

Een vaderlijk schrijven.

Nachtburgemeester in retrospectief.
Spontaan, energiek, ondernemend en daadkrachtig,
met een scherp oor voor maatschappelijke relevantie,
sociale bewogenheid hoog in het vaandel, wars van protocol
en welbespraakt beklom Godelief, alweer 2 jaar geleden,
haar zeepkist. 

Het nachtburgemeesterschap vraagt veel maar biedt ook allerlei
voordelen. 
Niet gebonden aan partijpolitieke afspraken, zonder carrièredrift
maakt het een frisse, oorspronkelijke en creatieve kijk op de stad,
haar bewoners en de leefomstandigheden mogelijk.

Een relativerende knipoog, humor/en lol geven een dwarse kijk
op de samenleving.

Zelfs voor zover wij dat van afstand konden waarnemen maakte
Godelief haar aspiraties doeltreffend waar.
talloze ideëen, plannen en initiatieven, ondersteund door ter
zake doende e-mails stroomden door het tilburgse waarbij ook
de publiciteit niet werd geschuwd.

Godelief wist een kring van vrienden, geestverwanten en
gelijkgestemden om zich heen te verzamelen om zo te trachten
een en ander tot stand te brengen.

Dat er tijdens de rit wel eens wat mis ging moet ze maar voor
Godelief nemen.

EN: deze Nachtburgemeester was een vrouw.
niet van het ijzerheinige Rita Verdonk type maar spontaan,
emotioneel en toegankelijk.

Wij kennen Godelief als een levenslustige, energieke, soms wat
doldrieste persoonlijkheid met een grote maatschappelijke
en sociale belangstelling waar ze zich graag en met volle kracht
voor inzet.

Dat heeft ze terdege waargemaakt.
Er is van oudsher spake van een gemoedelijke rivaliteit tussen
Breda, het haagje van het zuiden, en Tilburg, de schoonste stad
van het laand.

Wij hebben graag een van de schoonste bredase voortbrengselen,
ons Godelief, goedgunstig afgestaan aan jullie, Tilburgers, opdat
jullie daar volop de goede vruchten van konden plukken.
hulde aan de Nachtburgemeester!
hij, die zich noemt en voelt en ook wezenlijk is: de trotse vader.

Godelieve Engbersen, Water is Life,