Godelieve Engbersen

Projecten:Lessons Learned from the Plague

"Het leven als kunstwerk"

Op het gebied van thuiswerken en 'Online Learning' wordt op dit moment zoveel kennis opgedaan. Dit weegt totaal niet op tegen het persoonlijke leed (mensen met een zwaar ziekbed), toch is het bijzonder hoe snel de docenten in het onderwijs met deze crisis de bakens verzet hebben. 

Online thuis onderwijs, studenten die via Skype bijles aanbieden, collega's die opeens vanaf thuis met hun collega's Skypen.
Helpdesks die iedereen van tokens voorzien hebben zodat er thuisgewerkt kan worden.
Muzikanten die via hun Livefeed hun muzikale talenten aanbieden. 


Project

Aantal bezoekers:

163189

Een vaderlijk schrijven - Nachtburgemeester Tilburg

Een vaderlijk schrijven.

Nachtburgemeester in retrospectief.
Spontaan, energiek, ondernemend en daadkrachtig,
met een scherp oor voor maatschappelijke relevantie,
sociale bewogenheid hoog in het vaandel, wars van protocol
en welbespraakt beklom Godelief, alweer 2 jaar geleden,
haar zeepkist. 

Het nachtburgemeesterschap vraagt veel maar biedt ook allerlei
voordelen. 
Niet gebonden aan partijpolitieke afspraken, zonder carrièredrift
maakt het een frisse, oorspronkelijke en creatieve kijk op de stad,
haar bewoners en de leefomstandigheden mogelijk.

Een relativerende knipoog, humor/en lol geven een dwarse kijk
op de samenleving.

Zelfs voor zover wij dat van afstand konden waarnemen maakte
Godelief haar aspiraties doeltreffend waar.
talloze ideëen, plannen en initiatieven, ondersteund door ter
zake doende e-mails stroomden door het tilburgse waarbij ook
de publiciteit niet werd geschuwd.

Godelief wist een kring van vrienden, geestverwanten en
gelijkgestemden om zich heen te verzamelen om zo te trachten
een en ander tot stand te brengen.

Dat er tijdens de rit wel eens wat mis ging moet ze maar voor
Godelief nemen.

EN: deze Nachtburgemeester was een vrouw.
niet van het ijzerheinige Rita Verdonk type maar spontaan,
emotioneel en toegankelijk.

Wij kennen Godelief als een levenslustige, energieke, soms wat
doldrieste persoonlijkheid met een grote maatschappelijke
en sociale belangstelling waar ze zich graag en met volle kracht
voor inzet.

Dat heeft ze terdege waargemaakt.
Er is van oudsher spake van een gemoedelijke rivaliteit tussen
Breda, het haagje van het zuiden, en Tilburg, de schoonste stad
van het laand.

Wij hebben graag een van de schoonste bredase voortbrengselen,
ons Godelief, goedgunstig afgestaan aan jullie, Tilburgers, opdat
jullie daar volop de goede vruchten van konden plukken.
hulde aan de Nachtburgemeester!
hij, die zich noemt en voelt en ook wezenlijk is: de trotse vader.

Tilburg in Dialoog

Tilburg in Dialoog, Nachtburgemeester Tilburg is gastvrouw en beleeft een mooie middag.

 

De dialoog.
 

Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen. Het is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, woord, taal, rede) en διά- (dia, door) of - zoals vaak ten onrechte gedacht - δι- (di, twee).
In een ruimere betekenis geldt een dialoog ook voor een gesprek tussen twee of meer partijen, instanties of groepen van personen, zoals de dialoog tussen werkgevers en werknemers, tussen de leraar en zijn klas.

Een mooie ontmoeting, een mooi gesprek, zo eenvoudig eigenlijk.
Thema: Verbinding

Er zijn ook concrete stappen geformuleerd, na de stap dromen.
Mijn wens meer contact in de buurt met buurtbewoners en dat realiseer ik al wel via o.a. werkgroep duurzaamheid.
 

 

 

'Ik ben geen hulpverlener, ik help' - #Quiet500

http://quiet500.nu/videos/

Quiet 500 is op donderdag 17 oktober gelanceerd in de grote zaal van de Nieuwe Vorst.

De opbrengsten van de prachtig overvloedige glossy 'Quiet 500' gaan o.a. naar onze Broodpater Gerrit Poels.
Hèt symbool van de armoedebestrijding in ònze stad Tilburg.

Een kenmerkende uitspraak van Pater Poels is 'Ik ben geen hulpverlener, ik help'.

Alle geïnterviewden, (ex)-stadsdichters, fotografen, broodschrijvers, organisatoren, webmaster, maar zeker ook geestelijk vader AHJ Dautzenberg met aan zijn zijde kartrekker Ralf Embrechts dànk jullie wel!

Een tien met een griffel voor fotografie, teksten, compositie, idee en uitvoering.

 

Nu snel verder. Doen!

Helpt u ook mee? 
Koop deze Quiet 500 en denk mee hoe we sàmen armoedebestrijding in Tilburg verder kunnen bestrijden.


Godelieve Engbersen, Nachtburgemeester Tilburg
5 jaar lang organisator van de Landelijke Genoegdag in Tilburg.
18 jaar organisator van de Niet Winkeldag Tilburg. (volgende keer 30-11-2013).  

Lessons Learned from the Plague