Godelieve Engbersen

Projecten:Water is life

"Genoeg is meer dan teveel"

Landelijke Genoegdag 17-03

Jan 4, 2012

Landelijke Genoegdag, 17 maart 2012,  Informatie over Transition Town (TT)

Adri Ros, mede-initiator TT Nederland en TT Deventer en Margot Dopheide, zonnepanelenproject Zonnehoven en Hart & Zielgroep TT Deventer vertellen over het positieve toekomstbeeld van Transition Towns: 'Hoe een leven met minder energie méér tevredenheid oplevert'. Transition Towns zijn lokale gemeenschappen in grote en kleine steden, dorpen en buurten, waar mensen zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olieafhankelijk en meer duurzaam te maken. Piekolie en klimaatverandering zijn de meest belangrijke drijfveren om in actie te komen met projecten aan de basis van onze samenleving. Transition Towns werken aan praktische oplossingen, laten zien hoe je die zelf kan uitvoeren en laten het daarbij niet afhangen van overheid of bedrijfsleven. TT doet een beroep op de gezamenlijke ervaring, creativiteit, wijsheid en kracht van mensen. In Nederland zijn sinds de start in 2009 inmiddels ruim 80 lokale TT-initiatieven ontstaan.
 
Deventer hoort bij de steden van het eerste begin en heeft inmiddels flink wat ervaring opgebouwd. Zoals bij Adri Ros en Margot Dopheide. Zij isoleerden hun huis van label D naar B, produceren duurzame energie met hun zonne-panelen en zonneboiler, en startten met hun overburen een gezamenlijke moestuin: “Energiemindering à la TT is niet alleen duurzaam maar ook goedkoop, gezond en gezellig!
 
Koester optimisme en enthousiasme, en draag met elkaar verantwoording voor mens en natuur op de plek waar je leeft”. Ook wordt u bijgepraat over alle initiatieven in Noord-Brabant door Irma Lamers van ABC communicatie/ Transition Town Tilburg. Duurzaamheid doe je samen!


Links:
Zonnepanelenproject Zonnehoven:  http://www.zonnehoven.nl/
Transition Town Deventer:                  http://deventer.transitiontowns.nl/
Transition Towns Nederland:             http://transitiontowns.nl/
Transition Town Tilburg:                      http://www.tilburg.transitiontowns.nl/

« Ga terug

 


Godelieve Engbersen, Water is Life,