Godelieve Engbersen

Projecten:Water is life

"Kennis delen = vermenigvuldigen"

Verbinding is hoeksteen van duurzame toekomst’

Jan 25, 2013

Transition Towns voorman Paul Hendriksen spreekt in Natuurmuseum Brabant

‘Verbinding is hoeksteen van duurzame toekomst’

 

TILBURG – Op 19 februari a.s. geeft Paul Hendriksen een lezing met als titel ‘Bouwen aan lokale veerkracht’ in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Hendriksen is voorzitter van de Nederlandse Transition Towns beweging en kreeg in 2012 voor de tweede maal door Trouw een plek in de Duurzame 100 toebedeeld.

Tijdens zijn lezing zal Hendriksen ingaan op de wijze waarop individuen, groepen en organisaties de handen ineen kunnen slaan om tastbare resultaten te boeken bij het leefbaarder, socialer en duurzamer maken van de lokale samenleving.

 

De Transition Towns (TT) vormen een internationale burgerbeweging, met in 2006 als plek van origine het Zuid-West Engelse marktplaatsje Totnes. Het TT-concept ging al snel als een lopend vuurtje de wereld over. Inmiddels zijn er duizenden TT-initiatieven in 35 landen op alle continenten te vinden. In najaar 2008 stond Hendriksen zowel landelijk als in zijn woonplaats Deventer samen met anderen aan de wieg van de Nederlandse tak.

 

Weerbaarder

Doel van de TT-beweging is om lokale gemeenschappen (wijken, dorpen, steden, regio’s, eilanden) zo onafhankelijk mogelijk te maken van fossiele brandstoffen en tegelijk de samenleving weerbaarder te maken tegen impacts van buitenaf, zoals de gevolgen van klimaatverandering, economische neergang en steeds duurder wordende energiekosten. De TT-beweging streeft tevens een diepgaande verandering na van de culturele waarden en normen die ten grondslag liggen aan een aantal negatieve tendenzen in de samenleving: doorschietende individualisering en verharding enerzijds, en aan de andere kant de milieuvervuiling en uitputting van de natuurlijke grondstoffen van de Aarde.

 

Krachten bundelen

Transition Town initiatieven streven er naar om rond deze brede agenda de krachten te bundelen met een even breed scala aan lokale groepen en organisaties. In Tilburg worden al enkele jaren TT-activiteiten uitgevoerd. Momenteel is er een stuurgroep in oprichting die het bovenstaande werk ter hand wil nemen. Men hoopt hiermee een goede start te kunnen maken met het uitnodigen van Hendriksen als ‘verbindend’ gastspreker.

 

De lezing start om 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Toegang is gratis. Natuurmuseum Brabant is gevestigd aan de Spoorlaan 434 in Tilburg. Meer info: http://tilburg.transitiontowns.nl/

« Ga terug

 


Godelieve Engbersen, Water is Life,