Godelieve Engbersen

Projecten:Water is life

"Het leven als kunstwerk"

Tilburg in Dialoog

Nov 4, 2013

Tilburg in Dialoog, Nachtburgemeester Tilburg is gastvrouw en beleeft een mooie middag.

 

De dialoog.
 

Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen. Het is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, woord, taal, rede) en διά- (dia, door) of - zoals vaak ten onrechte gedacht - δι- (di, twee).
In een ruimere betekenis geldt een dialoog ook voor een gesprek tussen twee of meer partijen, instanties of groepen van personen, zoals de dialoog tussen werkgevers en werknemers, tussen de leraar en zijn klas.

Een mooie ontmoeting, een mooi gesprek, zo eenvoudig eigenlijk.
Thema: Verbinding

Er zijn ook concrete stappen geformuleerd, na de stap dromen.
Mijn wens meer contact in de buurt met buurtbewoners en dat realiseer ik al wel via o.a. werkgroep duurzaamheid.
 

 

 

« Ga terug

 


Godelieve Engbersen, Water is Life,